首页
留学捷克
学成回国
为国服务
魅力中文
来华留学
教育交流
旅捷学联


对外接待时间
周二、周四 9:00-12:00,14:00-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

教育组联系方式:
Mr. ZHAO Changtao
Head of Education Office
Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 18, 160 00 Praha 6

Tel: 00420 233 028 869
Fax: 00420 233 028 868
E-mail:[email protected]

Stipendium ke studiu v ?ínské lidové republice v akademickém roce 2016/2017

2016-02-20

 V návaznosti na náv?těvu místop?edsedkyně Státní rady ?LR paní Liu Yandong v Praze v ?ervnu 2015 nabízí ?ínská vláda v rámci iniciativy 16+1 ?eskym zájemc?m 60 stipendijních míst ke studiu bakalá?skych, magisterskych i doktorskych studijních program? v ?LR po?ínaje akademickym rokem 2016/2017, jako? i ke studijním ?i vyzkumnym stá?ím v ?LR v délce jednoho a? dvou semestr? v akademickém roce 2016/2017.  

?ínská strana stipendist?m v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma vyuku, základní u?ebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsí?ní kapesné, jednorázovou finan?ní podporu na po?áte?ní vydaje po p?íjezdu, ambulantní léka?skou pé?i a zdravotní poji?tění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu v ?LR. Ve?keré dal?í nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (M?MT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz ní?e). Na těchto stránkách je k dispozici té? seznam vysokych ?kol v ?íně, které p?ijímají zahrani?ní studenty. 

//www.csc.edu.cn/Laihua

//www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Podmínky pro ?adatele:

?adatelé musejí byt ob?any ?eské republiky. Podmínkou je také dobry zdravotní stav.

Vzdělání a věkovy limit: 

 • ? ?adatelé o ?undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvěd?ení) a musejí byt mlad?í 25 let.
 • ? ?adatelé o ?master′s program“ musejí mít bakalá?sky titul a musejí byt mlad?í 35 let.
 • ? ?adatelé o ?doctoral program“ musejí mít magistersky titul a musejí byt mlad?í 40 let.
 • ? ?adatelé o ?general scholar program“ musejí mít ukon?ené alespoň dva roky vysoko?kolskych studií (v bakalá?ském studiu) a musejí byt ve věku do 45 let. 
 • ? ?adatelé o ?senior scholar program“ musejí mít nejméně magistersky titul a musejí byt ve věku do 50 let.

Seznam po?adovanych dokument?:

1. vyplněny formulá? "Návrh na vyslání / ?ádost o p?iznání stipendia" 

2. ?ivotopis v AJ (musí byt podepsany)

3. potvrzení o sou?asném studiu v AJ (tyká se pouze uchaze??, kte?í jsou studenty vysoké ?koly)

4. notá?sky ově?enou kopii diplomu/dokladu o nejvy??ím dosa?eném vzdělání (maturitní vysvěd?ení/diplom)

5. originál nebo notá?sky ově?enou kopii vypisu zkou?ek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby 

6. stru?ny studijní ?i vyzkumny plán v angli?tině nebo v ?ín?tině (max. 1 strana A4, musí byt podepsany)

7. dva doporu?ující dopisy v angli?tině nebo v ?ín?tině na hlavi?kovém papíru s podpisem osoby, která doporu?ující dopis vystavila (v p?ípadě ?adatel? o ?graduate

program“ a ?senior scholar program“ jsou vy?adovány dopisy podepsané vysoko?kolskym pedagogem)

8. CD s vlastními pracemi (tyká se pouze student? umění, více informací viz ní?e)

9. vyplněny formulá? o zdravotní prohlídce ?Foreigner Physical Examination Form“

(pouze pro pobyty v ?LR del?í ne? 6 měsíc?, více informací viz ní?e)

10. akcepta?ní dopis z p?ijímající univerzity v ?LR (viz ní?e)

11. ově?enou kopii platného HSK certifikátu (pouze pro dr?itele certifikátu)

Na nekompletní p?ihlá?ky nebude brán z?etel.

Ve?keré originální dokumenty vyhotovené v jiném ne? ?ínském ?i anglickém jazyce musejí byt opat?eny soudním p?ekladem do ?ín?tiny ?i angli?tiny. ?ádné z p?edkládanych dokument? nebudou uchaze??m vráceny. 

Dokumenty musí byt vyti?těny jednostranně.

V?echny dokumenty prosím 2x okopírujte (rovně? jednostranně) a vytvo?te 1 slo?ku s originální dokumentací a 2 slo?ky s kopiemi po?adované dokumentace. Dokumenty vlo?te jednotlivě ve fóliích (prospektovych obalech) do rychlovaza?? ve vy?e uvedeném po?adí a ne?íslujte. 

Kompletní dokumentaci ve 3 rychlovaza?ích prosím za?lete nejpozději do 12. února 2016 na ní?e uvedenou po?tovní adresu. Na obálku napi?te ?Stipendia ?LR“.

Mgr. Veronika Peterová

Ministerstvo ?kolství, mláde?e a tělovychovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 

Doporu?ení k po?adované dokumentaci:

Academic Transcript:

Odevzdávají v?ichni studenti. Studenti, kte?í jsou momentálně v ?LR, p?ilo?í také vysledky zkou?ek vykonanych v ?LR.

Uchaze?i, kte?í ji? nejsou studenty vysoké ?koly, p?edlo?í dodatek k vysoko?kolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonanych zkou?ek. 

CD s vlastními pracemi:

Uchaze?i o studium hudby p?edlo?í CD se svymi vlastními hudebními díly. 

Uchaze?i o studium umění p?edlo?í CD se svymi vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

Získání akcepta?ního dopisu z p?ijímající univerzity v ?LR není podmínkou, bude v?ak zohledněno p?i vyběrovém ?ízení. P?ijímají se pouze akcepta?ní dopisy vystavené p?íslu?nymi útvary ?ínskych univerzit (admissions departments), nikoliv dopisy vystavené ?kolitelem ?i profesorem.

V p?ípadě, ?e nebude mo?né získat dopis p?ed odevzdáním dokumentace, m??ete dopis zaslat dodate?ně po termínu, dle domluvy.

Formulá? o zdravotní prohlídce: 

Fotografie ?adatele musí byt ?áste?ně p?ekryta razítkem léka?e.  

K p?ihlá?ce ?adatelé p?ilo?í zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formulá?e (bez vysledk? krevních test?) opat?ené fotografií ?adatele a podpisem a razítkem léka?e ?adatele. V?echny kolonky musejí byt vyplněné!

Originální formulá? si ?adatelé nechají u sebe pro pozděj?í doplnění vysledk? krevních test? (ty nesmějí byt star?í ne? 6 měsíc? v den nástupu ke studijnímu pobytu). Více informací také na webovych stránkách:

//www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

Postup po odevzdání po?adované dokumentace:

V p?ípadě pot?eby budou ?adatelé pozváni k pohovor?m v rámci vyběrového ?ízení, které by se uskute?nilo v Praze za ú?asti zástupc? M?MT a zástupc? Velvyslanectví ?LR pravděpodobně v druhé polovině února 2016 (bude up?esněno).

Vybraní uchaze?i budou následně vyzváni k vyplnění online p?ihlá?ky a bude jim sdělen ?íselny kód (Agency Number), ktery je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet. 

浏览次数: 】【打印】【关闭
博加娱乐平台官方下载
Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
E- mail to
[email protected] with questions or comments about this web site.
 • 人民网专访中国中小企业协会副会长、一带一路工作委员会主任商世伟 2019-04-23
 • 报道新闻记录历史 70载人民日报见证中国发展大事 2019-04-22
 • 淮南23家存在重大安全隐患单位被挂牌督办 2019-04-22
 • 一架直升机在昆明坠毁 3名机组人员遇难 2019-04-21
 • 金融汇第一期 中国光大银行副行长李杰 2019-04-20
 • 周强:努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 2019-04-20
 • 银保监会加大保险销售误导惩罚 两公司暂停新业务一年 2019-04-19
 • [微笑]然后所有的诊疗活动全免费……小萌们以为如何? 2019-04-18
 • 图解:当“年味”遭遇“霾伏” 烟花易逝污染难除 2019-04-17
 • 11岁男孩登上中国诗词大会 夺得百人少年团第一名 2019-04-17
 • 我们看不到科技创新的经济在哪里?说科技创新的经济的人,说来看看,其创新的经济在哪里? 2019-04-16
 • 【湘潭天气】最新湘潭今天天气,实时提供湘潭气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-04-16
 • 机关党建工作巡礼——长春市直机关“两锋(风)行动” 2019-04-15
 • 北京优化住房政策 符合条件人才可申请共有产权房 2019-04-15
 • 【理上网来·辉煌十九大】认识把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内在逻辑结构 2019-04-14
 • 320| 500| 600| 978| 301| 315| 293| 29| 898| 93|